Code Of Conduct

UXALIVE BERLIN ON THE AIR!

REGISTER NOW!

Code Of Conduct

Dear Attendees

At UX Alive Turkey, we believe that our guests are clever and kind enough that not need to inclined to tell them what to do. To that end, this code of conduct spells out the behaviour we support and don't support at conferences. The core of our approach is this: We don't condone harassment or offensive behaviour, at our conference venues or anywhere. It's counter to our company values. More importantly, it's counter to our values as human beings.

Harassment of any kind will not be tolerated. This includes offensive verbal comments related to gender, age, sexual orientation, disability, physical appearance, body size, race, religion, sexual images in public spaces, deliberate intimidation, stalking, following, harassing photography or recording, sustained disruption of talks or other events, inappropriate physical contact, and unwelcome sexual attention. Conference staff will be happy to help participants to contact hotel/venue security or local law enforcement, to provide escorts or otherwise assist those experiencing harassment to feel safe for the duration of the UX Alive. We value your attendance.

We expect participants to follow these rules at conference and workshop venues and conference-related social events.

UX Alive Team

Sevgili Katılımcılarımız

UX Alive Türkiye olarak misafirlerimizin yeterince nazik ve akıllı olduklarına inanıyor, konuklarımıza ne yapmaları gerektikleri konusunda uyarılarda bulunmaya gerek duymuyoruz.

Bu davranış metni UX Alive Türkiye olarak konferansta desteklediğimiz ve desteklemediğimiz davranışları ifade etmektedir.

Yaklaşımımızın özü şudur: Konferans yerlerinde veya herhangi bir yerinde taciz ya da saldırgan davranışlardan hoşlanmamaktayız. Şirket değerlerimize, daha da önemlisi, insan olarak değerlerimize aykırıdır.

Taciz hiç bir durumda tolere edilemez. Bu, cinsiyet, yaş, cinsel yönelim, engellilik, fiziksel görünüm, vücut büyüklüğü, ırk, din, kamusal alanlardaki cinsel imgeler, kasıtlı yıldırma, takip, taciz eden fotoğraf ya da kayıt, müzakerelerin kesintisiz bozulması veya diğer hususlarla ilgili saldırgan sözlü yorumlar, uygun olmayan fiziksel temas ve istenmeyen cinsel ilgi ve olayları içerir. UX Alive Türkiye misafirlerine değer vermektedir. Konferans personelleri katılımcılara UX Alive süresince kendilerini güvende hissetmeleri, otel/mekan güvenliği ve kolluk kuvvetleriyle temas ile ilgili konularda veya herhangi bir tacize maruz kalmaları durumunda yardımcı olacak ve yardımcı olmaktan mutluluk duyacaktır. Katılımcıların bu kurallara konferans ve atölye mekanlarında ve konferansla ilgili sosyal etkinliklerde uymalarını bekliyoruz.

UX Alive EkibiWorkshop
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop
Workshop